Výroba Skalického Trdelníku

Nový výrobca a predajca Skalického Trdelníka v novootvorenej Vinotéke pri Hájku. Originál Skalický Trdelník pečený na pahrebe.

Počas zatvorenej prevádzky z dôvodu Covid 19 je možné Skalický Trdelník / Víno objednať na tel. čísle: +421 903 726 907. Následne je možné objednávku vyzdvihnúť na prevádzke, prípadne si dohovoriť iný spôsob odberu.